تعاونی مسکن بهشت زهرا

تعاونی مسکن کارکنان بهشت زهرا

84764853542228872145 به زودی اطلاعات تکمیلی مربوط به این پروژه و نحوه خرید و واگذاری واحد در در منطقه مروارید شهر در این صفحه درج خواهد شد. اطلاعات این پروژ هر روز در حال تعقیر است. 09122808445____09127067624____02144761417